omnicat: (for Gundam 00)
Classificatie: M
Genre: Smut
Waarschuwingen/Samenvatting: Yuri, verbroedering (verzustering?) met de vijand.
Koppel: Kathy Mannequin x Sumeragi Lee Noriega
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 108<

De Onverwachte Vaardigheden van de Vijand )

Classificatie: MA
Genre: Smut
Waarschuwingen/Samenvatting: Yuri, seksspeeltjes, bondage.
Koppel: Marina Ismail x Shirin Bhaktiar
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 108

Shirin Weet Het Beter )

Classificatie: M
Genre: Smut, "Tragikomedie"
Waarschuwingen/Samenvatting: Minderjarige personages, slechte seksuele voorlichting en de gevolgen daarvan.
Koppel: Soma Peries x Feldt Grace
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 102

'Passion for Crime' )

Classificatie: T
Genre: Smut, Zielenleed, Tragedie
Waarschuwingen/Samenvatting: Seks met Slechte Geestelijke Gezondheid.
Koppel: Sumeragi Lee Noriega x 'Doublelujah'
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 103

Vreemde )

Classificatie: M
Genre: Smut, Zielenleed
Waarschuwingen/Samenvatting: Ruige seks.
Koppel: Billy Katagiri x Sumeragi Lee Noriega
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 117

Blind en Doof )

Classificatie: TGenre: Smut, Zielenleed
Waarschuwingen: Symbolische halve verwijzingen naar seks.
Koppel: Sumeragi Lee Noriega x Iedere Incarnatie Haptism Die Je Je Kunt Bedenken
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 111

Ons Moeizame Pad )
omnicat: (for Everything Else)
Titel: Vrij van Geest
Auteur: Omnicat
Gebaseerd Op: Christopher Paolini’s Het Erfgoed, met spoilers voor Eragon en Oudste.
Waarschuwingen: Geen.
Personages & Relaties: Murtagh, met verwijzingen naar Eragon, Saphira, en (Murtagh x) Nasuada
Samenvatting: Als illusie de enige vrijheid is die hij hem overblijft, zal hij zich er zolang als hij kan aan vastklampen.
Notitie van de Auteur: Veel leesplezier!

Vrij van Geest )
omnicat: (for the MCU)
Title: Arterial Spray
Author: Omnicat
Spoilers & Desirable Foreknowledge: Joe Johnston & co’s Captain America: the First Avenger and the Russo brothers & co’s Captain America: the Winter Soldier.
Warnings: Gore.
Characters & Relationships: Bucky & unnamed Hydra members
Summary: A monster would’ve had fun; all he’d done was flush his last shred of something irreplaceable down the drain. // 120 words
Author’s Note: Enjoy!

Arterial Spray )
omnicat: (for Everything Else)

Rating: K / G
Genre: Romance
Warnings/Summary: Euphemia has many strong beliefs, including some about loyalty...
Pairing: Euphemia li Britannia x Suzaku Kururugi
Word Count (minus notes): 120
Author’s Note: Hindsight is bawww.

Loyal Service )
omnicat: (for Everything Else)
Rating: PG / T
Genre: Humor
Warnings/Summary: Lelouch learns why it bothers people to be naked in front of unexpected visitors.
Not-Quite-Pairing: Lelouch and Kallen
Word Count (minus notes): 120
Author’s Note: I am a firm believer of having fanservice go both ways. Muhaha.

Déjà Vu )

Profile

omnicat: (Default)
Omnicat

Links

Most Popular Tags

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 10:38 am
Powered by Dreamwidth Studios