omnicat: (for Everything Else)
Omnicat ([personal profile] omnicat) wrote2017-03-26 11:34 am

FIC: Vrij van Geest [Het Erfgoed, Murtagh]

Titel: Vrij van Geest
Auteur: Omnicat
Gebaseerd Op: Christopher Paolini’s Het Erfgoed, met spoilers voor Eragon en Oudste.
Waarschuwingen: Geen.
Personages & Relaties: Murtagh, met verwijzingen naar Eragon, Saphira, en (Murtagh x) Nasuada
Samenvatting: Als illusie de enige vrijheid is die hij hem overblijft, zal hij zich er zolang als hij kan aan vastklampen.
Notitie van de Auteur: Veel leesplezier!Vrij van Geest

Murtagh’s geest, ooit zijn vesting, ontvouwt in zijn slaap een labyrint van eigen makelij.

In zijn dromen zweven zijn broer en Saphira langs de hemel en brullen van vreugde. Een eeuwig klein blijvend rood drakenjong krult om zijn voeten heen, zijn gedachten zo zacht en wazig als ze horen te zijn.

In zijn dromen ontwaakt hij nooit alleen. Nasuada – nobel en schoon en wijs – legt haar donkere hand op zijn arm terwijl ze zich samen over boeken en rollen buigen. Soms is ze Koningin; soms bestaan er geen koningen-koninginnen-koninkrijken.

Zijn dromen verraden nacht na nacht zijn geheimen.

Hij droomt maar al te graag.

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.