Apr. 25th, 2017

omnicat: (for Gundam 00)
Classificatie: M
Genre: Smut
Waarschuwingen/Samenvatting: Yuri, verbroedering (verzustering?) met de vijand.
Koppel: Kathy Mannequin x Sumeragi Lee Noriega
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 108<

De Onverwachte Vaardigheden van de Vijand )

Classificatie: MA
Genre: Smut
Waarschuwingen/Samenvatting: Yuri, seksspeeltjes, bondage.
Koppel: Marina Ismail x Shirin Bhaktiar
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 108

Shirin Weet Het Beter )

Classificatie: M
Genre: Smut, "Tragikomedie"
Waarschuwingen/Samenvatting: Minderjarige personages, slechte seksuele voorlichting en de gevolgen daarvan.
Koppel: Soma Peries x Feldt Grace
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 102

'Passion for Crime' )

Classificatie: T
Genre: Smut, Zielenleed, Tragedie
Waarschuwingen/Samenvatting: Seks met Slechte Geestelijke Gezondheid.
Koppel: Sumeragi Lee Noriega x 'Doublelujah'
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 103

Vreemde )

Classificatie: M
Genre: Smut, Zielenleed
Waarschuwingen/Samenvatting: Ruige seks.
Koppel: Billy Katagiri x Sumeragi Lee Noriega
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 117

Blind en Doof )

Classificatie: TGenre: Smut, Zielenleed
Waarschuwingen: Symbolische halve verwijzingen naar seks.
Koppel: Sumeragi Lee Noriega x Iedere Incarnatie Haptism Die Je Je Kunt Bedenken
Aantal Woorden (notities niet inbegrepen): 111

Ons Moeizame Pad )

Profile

omnicat: (Default)
Omnicat

Links

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios